บริษัท กิจสยามเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท กิจสยาม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าบ้าน 

อุปกรณ์ลม เครื่องมือช่าง มอเตอร์ โคมไฟ ฯลฯ  ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น THAI YAZAKI, MITSUBISHI, IDEC, SUNNY, T. LUG, TEND, VCK ฯลฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ เพื่อรอบรับในส่วนของลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าที่ครบถ้วน และการบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีระบบการให้บริการลูกค้าอัตโนมัติด้วยระบบ Call Center เพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็วและง่ายขึ้นในการให้บริการกับลูกค้าทั่วประเทศ

 
ในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งหน่วยงานราชการ, บริษัทเอกชน, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่
โดยบริษัทมุ่งมั่นนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่รวดเร็ว  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
และได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า

มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการรวดเร็ว

เน้นการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาบริษัท กิจสยามเทรดดิ้ง จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-709-0310 (AUTO)
แฟกซ์ 02-709-0314, 02-323-3605

Email: 

Copyright Megaweb.co.th All rights reserved.